Վճարման մեխանիզմներ

Տարբերակ 1

Նախնական վճարում՝ ընդհանուր գումարի 20%-ը:

Ընդհանուր գումարի 60%-ը պետք է վճարվի հավասար եռամսյակային վճարումներով մինչև (J) մասնաշենքի ավարտը՝ 2019թ.: Մնացորդ գումարը՝ 20%-ը, պետք է վճարվի բնակարանի հանձնման ժամանակ: